9 septembrie 2012

Istoria schimbata prin Iubire sau Povestea jidovului ratacitor


    În Cartea Vieţii mele se scrie cu litere mari.Sufletul meu este cocorul milenar care străbate timpi şi spaţii în căutarea perfecţiunii,a reîntregirii Eului pierdut prin părăsirea paradisului lui Adam şi Eva.Şi rătăceşte precum jidovul rătăcitor în căutarea mântuirii, căruia nemurirea i-a fost hărăzită cândva, în timpuri imemoriale, când, soldat fiind, refuzând să dea un pahar de apă lui Iisus Hristos pe Drumul Crucii s-a răstit la El cu năduf:"Mergi,mergi odată!".Vorbe la care Iisus, purtând Crucea Lumii în spate i-a răspuns cu voce aproape şoptită:"Eu merg să mor pentru că trebuie să mor însă tu, până la întoarcerea Mea  nu vei putea muri, vei merge fără să poţi muri!" De atunci legenda spune că acesta îşi poartă cu demnitate blestemul de a trăi nemuritor:"Am fost osândit la spaţiu şi timp.Pe unul îl stăpânesc, celălalt mă ucide şi mă împiedică să mor.Sunt stăpânul spaţiului şi sclavul Timpului, aştept să treacă şi să se sfîrşească". Tocmai pentru că am respins Iubirea m-am prăbuşit în istorie!"(Povestea jidovului rătăcitor, de James D*Ormesson)
  Jidovul rătăcitor în peregrinarea sa prin lume, trăieşte şi moare prin ochii celor dragi dar înţelege că Istoria se schimbă nu datorită ştiinţei, a cuceririlor teritoriale a teoriilor ştiinţifice sau războaielor.El înţelege că Istoria se schimbă prin Iubire.  Prin capacitatea fiecăruia dintre noi de a folosi energia iubirii revărsată asupra aproapelui,aşa cum folosim energia vântului şi atomului.Iubirea ne face să ieşim din noi înşine şi din Timp, din Istorie. A iubi înseamnă a  ne proiecta în uitarea faptului de a fi  pe lumea aceasta pereni, a iubi înseamnă a ne proiecta în neant.Singurul lucru pe care îl purtăm în noi, în spirit este această iubire "străbună".
  Hristos şi-a purtat  Crucea până la capăt: o imensă cruce a Lumii pe care este crucificat sufletul Lumii.(Platon)Trăind printre noi, pe acest Pământ, Hristos a punctat istoria şi a imprimat în însăşi spiritul şi energia planetei acel "ceva" care a modificat pentru totdeauna viitorul omenirii.De la evenimentul de pe Golgota Pământul a devenit adevăratul trup al lui Hristos.
    Sunt cu adevărat creştini numai aceia care se simt legaţi de Hristosul istoric,învăţătura Sa devine creştinism abia prin personalitatea Sa marcantă şi nu este suficient să respecţi învăţăturile creştine ca să te numeşti creştin.
   Fiecare dintre noi am putea fi jidovi rătăcitori.
    Ne putem iubi oare necondiţionat? Ne putem purta crucea cu demnitate sau  o putem, mai ales, accepta?
 Putem conştientiza că purtăm prin firele nevăzute ale karmei păcatul de a nu oferi paharul cu apă cerut de Hristos??
 Putem înţelege că reîncarnarea este dată pentru a dobândi starea aproape perfectă a spiritului care, nemaiputându-se reîntrupa,  are acces la poarta Raiului?
 Poate că acum sunt, dar mâine vorbele mele vor deveni tăcere.Rămâne doar Iubirea şi Lumea în urma mea."Lumii nu îi lipseşte nimeni, niciodată, se întâmplă uneori ca cineva să îi lipsească cuiva."Dar Lumea merge mai departe şi îşi deapănă Istoria la nesfârşit .......
3 septembrie 2012

ZÂMBET PENTRU TINE..

   Acolo unde Cerul se uneşte cu Pământul în îmbrăţişarea caldă a Asfinţitului, acolo unde Dumnezeu şopteşte prin ciripitul păsărelelor somnoroase şi zglobii, acolo unde în suflet lumina lumânării risipeşte ceara zilei trecute şi transformă în lut trăirea de peste zi ....este Tărâmul uitat de timp şi suflet.
   Acolo unde, într-o lume de basm, renasc poveştile copilăriei, acolo unde dragostea  prinde aripi  ca să zboare în voie, acolo unde căprioarele se grăbesc să bea din apa vieţii este ţinutul magic şi împregnat de mituri.
  Acolo unde timpul îşi pierde  negreşit busola,gonind ca un bufon nebun, acolo unde spaţiul se risipeşte comprimând obiectele din jur, ACOLO UNDE suntem ....doar NOI DOI.. am primit cel mai frumos cadou.Nimeni nu m-a rugat să zâmbesc pentru ca o secundă să fie proiectată în veşnicia clipei.Nimeni,în tăcere,nu mi-a  îmbrăţişat sufletul, fără să rostească un cuvânt de dor.Nimeni nu mi-a spus cu atâta încredere copilărească că fericirea există, când deja eram  în căutarea păcii ca să o pot înlocui.Nimeni în afară de tine!
 Pentru că acolo unde poveştile copilăriei prind viaţă, acolo unde dragostea proiectează în stâncile eterne din suflet un simplu dor,acolo unde singura rugă este simplul zâmbet,acolo unde cerul se unește cu pământul tău, în îmbrăţişarea caldă a Divinului din noi, acolo se scrie povestea noastră în Cartea Vieţii .ACOLO SUNTEM NOI SUVERANI.  

Căutaţi pe blog